Zalo me: 0971.950.792

Full Height & ISO Nitrogen Gas Springs

Lò xo khí Dadco – 90.10 and 90.8 Series

Chày đột dập - Vuông

Chày đột dập HT HST PHT

Chày đột dập - Vuông

Chày đột dập AHW AHSW APHW

Chày đột dập - Vuông

Chày đột dập AHF AHSF APHF

Chày đột dập - Vuông

Chày đột dập HJW HSJW PHJW

Chày đột dập - Vuông

Chày đột dập HW HSW PHW

Chày đột dập - Vuông

Chày đột dập HJF HSJF PHJF

Chày đột dập - Vuông

Chày đột dập HF HSF PHF

Chày đột dập - Vuông

Chày đột dập HJK HSJK PHJK

Chày đột dập - Thẳng

Chày đột dập HK HSK PHK

Chày đột dập - Vuông

Chày đột dập HJM HSJM PHJM

Chày đột dập - Vuông

Chày đột dập PL PH PLG PHG

Chày đột dập - Pilot

Chày đột dập PPL PPLM

Chày đột dập - Pilot

Chày đột dập PEB

Chày đột dập - Pilot

Chày đột dập PPTD PPTE